Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

  • 17/05/2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển viên chức năm 2022 để tuyển dụng 31 giảng viên và 12 viên chức hành chính.

Yêu cầu về tiêu chuẩn và các vị trí tuyển dụng (xem chi tiết Thông báo tuyển dụngChỉ tiêu tuyển dụngPhiếu đăng ký dự tuyển).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Nhân sự, Trường Đại hoc Nha Trang

Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang

Thời hạn nhận hồ sơ:  đến 17g00 ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức - Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang, điện thoại: 0258.3833969 (trong giờ hành chính), hoặc email: tochuc@ntu.edu.vn