Tin tức đào tạo, tuyển sinh

Tập huấn "Sử dụng Rubric trong đánh giá học tập"

  • 26/12/2018
  • 219
Các phương pháp áp dụng Rubric trong đánh giá học tập

Giao lưu về công tác đảm bảo chất lượng với Trường ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

  • 10/12/2018
  • 370
Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động ĐBCL bên trong trường đại học và cách thức đánh giá người học theo chuẩn đầu ra của môn học và của chương trình đào tạo

Tổ chức tập huấn cho sinh viên

  • 26/11/2018
  • 465
Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án V2WORK.

Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức sinh hoạt lần thứ 4

  • 19/11/2018
  • 633
Chương trình có sự tham dự của 2 khách mời đặc biệt.