Báo cáo trực tuyến quá trình tự đánh giá 2 Chương trình đào tạo

  • 18-03-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 560
  • Tin tức Đào tạo
Tiếp tục thực hiện quy trình đánh giá ngoài Chương trình đào tạo đối với 2 ngành là Kỹ thuật tàu thủy và Công nghệ chế biến Thủy sản, Trường ĐH Nha Trang vừa cử đại diện tham gia báo cáo tóm tắt quá trình tự đánh giá 2 chương trình đào tạo này trước Hội đồng vào ngày 12/3/2020.
Báo cáo trực tuyến quá trình tự đánh giá 2 Chương trình đào tạo


Theo Công văn số 28/TTKĐ ngày 24/02/2020 của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh (TTKĐCLGD), Trường ĐHNT phải cử đại diện tham dự cuộc họp tại TTKĐCLGD (Tp. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhằm hạn chế việc đi lại và tụ tập đông người, Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí đã đề xuất TTKĐCLGD cho phép Trường được báo cáo trực tuyến và đã được TTKĐCLGD đồng ý.

Đại diện Trường ĐH Nha Trang trình bày báo cáo gồm bà Mai Thị Tuyết Nga – Phó Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm và ông Phạm Thanh Nhựt – GV Khoa Kỹ thuật Giao thông. Các đại diện đã báo cáo tóm tắt quá trình tự đánh giá 2 chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn như Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT, Bản mô tả chương trình đào tạo, Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học, Phương pháp tiếp cận trong dạy và học, Đánh giá kết quả học tập của người học. Riêng đối với CTĐT Công nghệ chế biến Thủy sản còn thực hiện tự đánh giá ở các tiêu chuẩn như Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Đội ngũ nhân viên, Người học và hoạt động hỗ trợ người học, Cơ sở vật chất và trang thiết bị, Nâng cao chất lượng và Kết quả đầu ra. Việc tự đánh giá thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá điểm mạnh và những điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện các CTĐT tại Nhà trường. Đại diện Nhà trường cũng đã báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá, theo đó, cả 2 CTĐT đều có tổng số tiêu chí đạt là 100%, số điểm trung bình là 4,82 đối với CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy và 4,66 đối với CTĐT ngành Công nghệ chế biến Thủy sản.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của ngành Kỹ thuật tàu thủy là chuẩn đầu ra của CTĐT được được xây dựng phù hợp mục tiêu đào tạo của chương trình và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, bao quát được các yêu cầu mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. Chuẩn đầu ra được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của xã hội, được định kỳ rà soát, cập nhật để ngày càng hoàn thiện và được công bố rộng rãi đến các bên liên quan dưới nhiều hình thức khác nhau. Còn đối với ngành Công nghệ chế biến Thủy sản, một trong những điểm mạnh được nhìn nhận là mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát của các bên liên quan; được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học và nhu cầu của xã hội. Điểm đặc biệt ở CTĐT này là có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học; có hệ thống hỗ trợ toàn diện người học từ lúc nhập học, trong suốt quá trình học tập tại Trường để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học.Đại diện Trường ĐH Nha Trang báo cáo tóm tắt về quá trình tự đánh giá 2 CTĐT.

Trước đó, Trường ĐH Nha Trang đã nghiêm túc thực hiện các bước trong quy trình tự đánh giá, gồm: Viết báo cáo tự đánh giá CTĐT; Mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG Tp.HCM đánh giá ngoài vào tháng 9/2019; Nhận báo cáo kết quả đánh giá ngoài từ Đoàn đánh giá ngoài; gửi công văn phản hồi kết quả đánh giá ngoài đến TTKĐCLGD vào tháng 11/2019.  Sau khi đại diện Nhà trường báo cáo tóm tắt về quá trình tự đánh giá, TTKĐCLGD ra Nghị quyết họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá ngoài; chuyển dự thảo Nghị quyết cho Trường trong thời gian tới. Tiếp đó, Nhà trường sẽ gửi công văn phản hồi về Nghị quyết của Hội đồng. Nếu thống nhất với Nghị quyết thì TTKĐCLGD đăng NQ lên website của TTKĐCLGD trong 30 ngày theo quy định (công khai). Sau 30 ngày, nếu không có ý kiến phản ánh, TTKĐCLGD sẽ cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng CTĐT.

Trường ĐH Nha Trang là 1 trong 20 trường Đại học đầu tiên được Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn. Bên cạnh đó, Trường đã 2 lần được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Theo kế hoạch đến năm 2021 sẽ có 17 chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài bởi các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó 2 CTĐT là Kỹ thuật tàu thủy và Công nghệ chế biến Thủy sản hiện nay đang được tiến hành những bước cuối cùng của quy trình đánh giá ngoài để được chứng nhận kiểm định chất lượng bởi TTKĐCLGD.

Hợp tác Đối ngoại


Khởi sắc trong việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ các đề tài nghiên cứu khoa học

Bài viết trước

Khởi sắc trong việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ các đề tài nghiên cứu khoa học
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tin tiếp theo

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài viết liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
31/01/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
19/01/2023

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết
17/01/2023

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
17/01/2023

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa