Hội thảo CLB KHCN các Trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 56 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang

  • 01-12-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 510
  • Khoa học Công nghệ
Hội thảo CLB KHCN các Trường ĐH Kỹ thuật năm 2020 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang vào ngày 5/12/2020. Dự kiến, sẽ có khoảng 300 đại biểu tham dự hội thảo.
Hội thảo CLB KHCN các Trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 56 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang


Đây là lần thứ 56 Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật được tổ chức bởi  Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật (CLB KHCN) phối hợp Trường Đại học Nha Trang. Hội thảo lần này có chủ đề “Các trường đại học kỹ thuật với phát triển khoa học công nghệ biển tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ”. Hội thảo nhằm tăng cường phát triển hợp tác chặt chẽ giữa các trường thành viên CLB KHCN với tỉnh Khánh Hoà nói riêng, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước nói chung, mong muốn trong tương lai sắp tới sẽ được đồng hành trong nhiều hoạt động cùng CLB KHCN.

Hội thảo sẽ có sự tham gia của trên 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia đến từ 26 trường Đại học Kỹ thuật trong cả nước; Đại diện các Bộ, ban, ngành; Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Hội thảo sẽ thảo luận xung quanh 6 chủ đề gồm: nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong kỹ thuật về biển; nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực đa dạng sinh học và bảo tồn biển; nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực nguồn lợi và nuôi biển; nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực các hoạt chất sinh học và công nghệ biển; nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường biển và Viễn thám; nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế biển, du lịch và dịch vụ biển.

Cũng trong khuôn khổ của hội thảo này, Trường ĐH Nha Trang sẽ tổ chức họat động triển lãm về các kết quả Nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Hợp tác Đối ngoại

Tập huấn "Thực hành bước đầu triển khai KPIs"

Bài viết trước

Tập huấn "Thực hành bước đầu triển khai KPIs"
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tin tiếp theo

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài viết liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
31/01/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
19/01/2023

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết
17/01/2023

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
17/01/2023

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa