Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng

  • 18-06-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 666
  • Tin tức Đào tạo
Sau thời gian thực hiện quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, 02 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Nha Trang gồm ngành Công nghệ Chế biến thủy sản và ngành Kỹ thuật tàu thủy đã chính thức được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo.
Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng


Hiện nay, mỗi năm Nhà trường tuyển sinh, đào tạo 80-100 chỉ tiêu ngành Công nghệ chế biến thủy sản; 80 chỉ tiêu đối với ngành Kỹ thuật tàu thủy, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, góp phần phát triển đất nước.

Thời gian đánh giá ngoài đối với 02 chương trình gồm đợt khảo sát sơ bộ vào ngày 5/9/2019 và đợt khảo sát chính thức từ ngày 16/9/2019 đến ngày 19/9/2019. Các hoạt động khảo sát, đánh giá do đoàn đánh giá ngoài thực hiện kiểm định đối với 2 chương trình đào tạo này gồm: nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhóm đối tượng có liên quan, khảo sát cơ sở vật chất, quan sát hoạt động giảng dạy - học tập… Hội đồng kiểm định đã đánh giá tỉ lệ đạt các tiêu chí của 2 chương trình đào tạo là 92%. Trước đó, các chương trình đào tạo này đã được Nhà trường thực hiện hoạt động tự đánh giá dựa trên hệ thống 11 tiêu chuẩn và 60 tiêu chí cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Giấy chứng nhận KĐCL CTĐT ngành CN Chế biến Thủy sản.
Giấy chứng nhận KĐCL CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy.


Việc thực hiện đăng ký đánh giá, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đã được Trường ĐH Nha Trang nhìn nhận và đầu tư thực hiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Nhà trường đối với xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người học. Việc thực hiện kiểm định chất lượng các ngành đào tạo là xu hướng tất yếu của quá trình tự chủ ở trường đại học, là sự cạnh tranh lành mạnh dựa trên tiêu chí chất lượng đào tạo giữa các trường. Tham gia kiểm định chất lượng cũng góp phần đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo, tạo động lực cho việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng một cách liên tục và có hệ thống. Đối với người học, việc các chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng sẽ là một căn cứ hữu ích trong việc chọn ngành học, chọn trường học phù hợp, đảm bảo chất lượng học tập.

Trường ĐH Nha Trang là 1 trong 20 trường Đại học đầu tiên được Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn. Bên cạnh đó, Trường đã 2 lần được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Theo kế hoạch đến năm 2021 sẽ có 17 chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài bởi các tổ chức trong và ngoài nước, và đến năm 2025 toàn bộ các CTĐT Nhà trường đều hoàn thành công tác tự đánh giá và khoảng 50% các CTĐT đã được kiểm định trong nước và quốc tế.

Hợp tác Đối ngoại

Nắm bắt điểm mới trong KĐCLGD để hướng tới 100% CTĐT hoàn thành việc tự đánh giá

Bài viết trước

Nắm bắt điểm mới trong KĐCLGD để hướng tới 100% CTĐT hoàn thành việc tự đánh giá
Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Tin tiếp theo

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Bài viết liên quan

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
17/01/2023

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin
10/01/2023

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin

Trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
10/01/2023

Trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Gặp mặt nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí Nhà trường trước Tết Nguyên đán 2023
10/01/2023

Gặp mặt nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí Nhà trường trước Tết Nguyên đán 2023