Thêm 02 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang

  • 10-09-2021
  • /
  • Phòng HTQT
  • 4019
  • Tin tức Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc cho phép Trường ĐH Nha Trang đào tạo trình độ Thạc sĩ thêm 02 ngành mới là ngành Du lịch và Kế toán.

 

Thêm 02 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang

      Theo đó, ngày 10/09/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường ĐH Nha Trang đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán với mã số 8340301 và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành với mã số 8810103. Nhà trường sẽ thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành. Như vậy, tổng số ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang được nâng lên là 17 ngành.

      Trước khi được cho phép đào tạo thêm 02 ngành này, Trường ĐH Nha Trang hiện đang đào tạo trình độ Thạc sĩ 15 ngành gồm: Công nghệ thông tin, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh. Nhà trường hiện đang đào tạo 11 ngành ở trình độ Tiến sĩ gồm: Nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật tàu thủy, Khai thác thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế và quản lý tài nguyên biển và Công nghệ sinh học.

      Trường Đại học Nha Trang bắt đầu đào tạo tiến sĩ từ năm 1987 và đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1992. Với hơn 33 năm kinh nghiệm, hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường đang dần tiếp cận chuẩn đào tạo của thế giới và khu vực.

Hợp tác Đối ngoại

 

Hội thảo quốc tế trực tuyến về Khoa học và Kỹ thuật hệ thống năm 2021 (ICSSE 2021)

Bài viết trước

Hội thảo quốc tế trực tuyến về Khoa học và Kỹ thuật hệ thống năm 2021 (ICSSE 2021)
Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Tin tiếp theo

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Bài viết liên quan

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”
29/11/2022

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt
28/11/2022

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt

Làm việc với đoàn công tác Trường ĐH Quốc gia Sunchon (Hàn Quốc)
28/11/2022

Làm việc với đoàn công tác Trường ĐH Quốc gia Sunchon (Hàn Quốc)

Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2027
28/11/2022

Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2027