Trường ĐH Nha Trang: Đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ II, năm học 2020-2021

  • 08-06-2021
  • /
  • Quản trị website
  • 714
  • Tin tức chung

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường ĐH Nha Trang đã có thông báo yêu cầu đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ 2, năm học 2020-2021 nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo.

Trường ĐH Nha Trang: Đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ II, năm học 2020-2021

Hoạt động đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến phải đảm bảo các yêu cầu chung như: hình thức đánh giá đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và công bằng, phù hợp, đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần; đề thi cần được Trưởng Bộ môn ký duyệt, thông qua. Giáo viên phụ trách học phần có trách nhiệm thông báo lịch thi, hình thức thi và hướng dẫn cách thức thi cho sinh viên trên hệ thống NTU-Elearning; lưu lại các minh chứng của buổi thi theo quy định và hướng dẫn của Nhà trường. Sinh viên cần chuẩn bị thẻ sinh viên/ giấy tờ tùy thân (có ảnh) khi tham gia thi, trang phục lịch sự, chọn nơi yên tĩnh để thi nhằm đảm bảo giảng viên có thể nghe rõ phần trình bày của sinh viên.

Về hình thức đánh giá trực tuyến, tùy theo tính chất của học phần, giảng viên có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: hình thức 1 - vấn đáp trực tuyến; hình thức 2 - đánh giá bài chuẩn bị và vấn đáp trực tuyến; hình thức 3 – giảng viên và bộ môn đề xuất phương án cụ thể gửi Tổ nghiệp vụ thẩm định trước khi triển khai. Trong thông báo này, Nhà trường cũng đã có hướng dẫn cụ thể cách thức xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình tổ chức đánh giá học phần như các trường hợp sinh viên vắng thi, sinh viên gặp lỗi kỹ thuật trong lúc thi, sinh viên xin hoãn thi… Riêng đối với các học phần không thể tổ chức đánh giá trực tuyến sẽ dời lịch thi vào thời điểm thích hợp theo kế hoạch của phòng ĐTĐH.

Trường ĐH Nha Trang: Phối hợp tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bài viết trước

Trường ĐH Nha Trang: Phối hợp tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tin tiếp theo

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài viết liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
31/01/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
19/01/2023

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết
17/01/2023

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
17/01/2023

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa