Trường ĐH Nha Trang là 1 trong 10 Trường/Viện có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản

  • 08-06-2021
  • /
  • Quản trị website
  • 637
  • Khoa học Công nghệ

Kết quả từ nghiên cứu của các chuyên gia Malaysia được đăng trên tạp chí Aquaculture, Trường ĐH Nha Trang là 1 trong 10 trường/viện có có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về hiệu quả và năng suất trong nuôi trồng thủy sản.

Trường ĐH Nha Trang là 1 trong 10 Trường/Viện có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản

Ngày 7/05/2021, Tạp chí Aquaculture, thuộc danh mục SSCI có IF (2019) = 3.225, đã chấp nhận đăng bài báo với tựa đề “Hiệu quả và năng suất nuôi trồng thủy sản: Đánh giá toàn diện và phân tích cơ sở dữ liệu khoa học” (Aquaculture efficiency and productivity: A comprehensive review and bibliometric analysis) của nhóm tác giả See, Ibrahim và Goh đến từ các Trường Đại học Sains Malaysia (Malaysia) và Trường Đại học Massachusetts Lowell (US). Bài báo này đã lược khảo 85 bài báo uy tín (thuộc danh mục ISI/Scopus) về lĩnh vực hiệu quả và năng suất trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1998-2020. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 10 trường/viện có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu này gồm: Trường ĐH Stavanger (Na Uy); Trường ĐH Hawaii tại Manoa (USA); Trường ĐH Putra Malaysia (Malaysia); Trường ĐH Copenhagen (Đan Mạch); Trường ĐH Arkansas (USA); Trường ĐH Nông nghiệp Bangladesh (Bangladesh); Trường ĐH Aristotle Thessaloniki (Hy Lạp); Trường ĐH Ghent (Bỉ); Trung tâm Cá thế giới (Malaysia – Bangladesh) và Trường ĐH Nha Trang (Việt Nam). Xem thông tin chi tiết bài báo tại: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848621005445?casa_token=Z6TYFPx43q0AAAAA:ssnKf1lRk4Kl2w3mYVq6i3i3z3qxxGmEyU_EC71NisloisejVlMPyI9_lhEzXmnxijYK3poztP0

Khối kiến thức về phân tích hiệu quả và năng suất đã bắt đầu được chuyển giao về giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Nha Trang từ năm 2010 cho các chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế dưới sự tài trợ của chính phủ Na Uy (dự án NOMA và NORHED). Nhiều học viên tốt nghiệp các chương trình này đã tiếp tục nghiên cứu sâu về chủ đề này ở bậc học tiến sĩ tại nhiều trường/viện nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại, khối kiến thực này đã được chuyển giao để giảng dạy và nghiên cứu cho các chương trình thạc sĩ tiếng Việt của Khoa Kinh tế (ngành Kinh tế phát triển và Quản lý kinh tế) và Viện Nuôi trồng thủy sản (ngành Nuôi trồng thủy sản). Việc góp mặt trong bản đồ các trường/viện có ảnh hưởng nhất toàn cầu về nghiên cứu về hiệu quả và năng suất trong nuôi trồng thủy sản đã tiếp tục khẳng định và củng cố vị trí của Trường ĐH Nha Trang trong ngành thủy sản thế giới.

Khoa Kinh tế

Trường ĐH Nha Trang: Đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ II, năm học 2020-2021

Bài viết trước

Trường ĐH Nha Trang: Đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ II, năm học 2020-2021
Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Tin tiếp theo

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Bài viết liên quan

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”
29/11/2022

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt
28/11/2022

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt

Làm việc với đoàn công tác Trường ĐH Quốc gia Sunchon (Hàn Quốc)
28/11/2022

Làm việc với đoàn công tác Trường ĐH Quốc gia Sunchon (Hàn Quốc)

Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2027
28/11/2022

Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2027