Nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn kết nối xây dựng dự án được tài trợ của Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF

Nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn kết nối xây dựng dự án được tài trợ của Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF

Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Làm việc với đoàn Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Làm việc với đoàn Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Bế giảng Chương trình tiếng Anh Access khóa 2020 - 2022

Bế giảng Chương trình tiếng Anh Access khóa 2020 - 2022

Tập huấn về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Tập huấn về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Chiến thắng Tây Bắc - Hành trình lịch sử và ý nghĩa thời đại

Chiến thắng Tây Bắc - Hành trình lịch sử và ý nghĩa thời đại

Hơn 400 đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế Thủy sản lần thứ 10 – IFS 2022 tại Trường ĐH Nha Trang

Hơn 400 đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế Thủy sản lần thứ 10 – IFS 2022 tại Trường ĐH Nha Trang

Hội nghị Khoa học Quốc tế Thủy sản lần thứ 10 – IFS 2022 sẽ diễn ra vào ngày 5 – 7/12/2022

Hội nghị Khoa học Quốc tế Thủy sản lần thứ 10 – IFS 2022 sẽ diễn ra vào ngày 5 – 7/12/2022

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt