Ý nghĩa lịch sử - từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử - từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam

Hội nghị nội bộ thường niên Ban điều hành và Ban chủ nhiệm Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam (AP2022)

Hội nghị nội bộ thường niên Ban điều hành và Ban chủ nhiệm Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam (AP2022)

Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam

Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam

Làm việc với Tùy viên Hợp tác tiếng Pháp của Viện Pháp tại Việt Nam

Làm việc với Tùy viên Hợp tác tiếng Pháp của Viện Pháp tại Việt Nam

Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025

262 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mời và bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

262 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mời và bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Hoàn thành đánh giá sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài đối với 04 chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nha Trang

Hoàn thành đánh giá sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài đối với 04 chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nha Trang

Ký kết hợp tác với Công ty TNHH EUROFINS Sắc ký Hải Đăng

Ký kết hợp tác với Công ty TNHH EUROFINS Sắc ký Hải Đăng