Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần YM Connection

Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần YM Connection

Sáng kiến về Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm tại trường học được GYL trao quỹ triển khai năm 2022

Sáng kiến về Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm tại trường học được GYL trao quỹ triển khai năm 2022

Ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort

Ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort

Tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học khóa 60, cao đẳng khóa 61

Tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học khóa 60, cao đẳng khóa 61

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Làm việc với đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Làm việc với đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022

Tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng viên chức năm 2022

Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2022 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 16-18/09/2022

Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2022 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 16-18/09/2022

Ký kết hợp tác với Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Ký kết hợp tác với Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”