Search

Hệ Vừa làm vừa học

1. Đơn vị quản lý

Đơn vị Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trực tiếp quản lý, triển khai công tác đào tạo hệ Vừa làm vừa học tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo.

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo các lớp Chứng chỉ ngắn hạn

Chương trình đào tạo Đại học

  • Đại học bằng hai
  • Liên thông Đại học từ Cao đẳng
  • Liên thông Đại học từ Trung cấp

Mọi chi tiết liên hệ

Đào tạo

Chương trình đào tạo đặc biệt

Chương trình đào tạo đặc biệt

Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng chính quy
Đại học chính quy

Đại học chính quy

Thông tin chương trình Đào tạo Đại học Chính quy của trường Đại học Nha Trang
Hệ Vừa làm vừa học

Hệ Vừa làm vừa học

Chương trình đào tạo Hệ vừa làm vừa học của trường Đại học Nha Trang. Đơn vị quản lý: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. Hệ vừa làm vừa học bao gồm 2 mảng: Đào tạo ngắn hạn và Liên thông Đại học
Hồ sơ mở ngành mới

Hồ sơ mở ngành mới

Thông tin về Hồ sơ mở ngành của Trường Đại học Nha Trang qua các năm. Trên định hướng Trường đào tạo đa ngành và xét trên phương diện đủ năng lực đào tạo các ngành mới, Trường Đại học Nha Trang hàng năm vẫn xin ý kiến mở các ngành đào tạo mới.
Phần mềm quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo dành cho Cán bộ Giảng viên Trường Đại học Nha Trang