Hệ Vừa làm vừa học

1. Đơn vị quản lý

Đơn vị Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trực tiếp quản lý, triển khai công tác đào tạo hệ Vừa làm vừa học tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo.

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo các lớp Chứng chỉ ngắn hạn

Chương trình đào tạo Đại học

  • Đại học bằng hai
  • Liên thông Đại học từ Cao đẳng
  • Liên thông Đại học từ Trung cấp

Mọi chi tiết liên hệ