Search

Giới thiệu

Ba công khai

Ba công khai

Cơ sở vật chất Trường đại học Nha Trang
Bản đồ Trường Đại học Nha Trang

Bản đồ Trường Đại học Nha Trang

Bản đồ các tòa nhà, giảng đường, ký túc xá, văn phòng Trường Đại học Nha Trang
Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Công khai Cơ sở vật chất trường Đại học Nha Trang
Chỉ đường đến Trường Đại học Nha Trang

Chỉ đường đến Trường Đại học Nha Trang

Hướng dẫn Cách đến Đại học Nha trang bằng các phương tiện khác nhau
Tham quan Trường qua ảnh

Tham quan Trường qua ảnh

Tham quan trường đại học Nha Trang qua hình ảnh. Những hình ảnh về giảng đường, sinh viên, khu hành chính, ký túc xá, hoạt động...
Tham quan Trường qua video

Tham quan Trường qua video

Tham quan trường ĐH Nha Trang qua những video giới thiệu trường, video hoạt động, ...
Thông điệp của Hiệu trưởng

Thông điệp của Hiệu trưởng

Thông điệp của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường đạ học Nha Trang Trang Sĩ Trung

Tổng quan

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển, tầm nhìn 2030 - Trường Đại học Nha Trang
Danh hiệu - Khen thưởng

Danh hiệu - Khen thưởng

Thành tích, Danh hiệu, khen thưởng Trường Đại học Nha Trang đã đạt được trong suốt quá trình phát triển
Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển Đại học Nha Trang, Nha Trang University
Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng tầm nhìn và định hướng phát triển đến năm 2030