Search

Thông tin liên hệ

Lưu ý: Trước khi nhắn tin, quý phụ huynh và sinh viên vui lòng xem những nhu cầu cần tư vấn của mình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chức năng nào để được trả lời phù hợp và nhanh nhất.

Địa chỉ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại

02583 831 149

02583 831 147

Hộp thư

dhnt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...

Các đơn vị chức năng

1. Phòng Công tác Chính trị và sinh viên: Sinh viên cần bổ sung hồ sơ, in thẻ sinh viên, tạm dừng học tập, xin vào học lại, chuyển ngành, chuyển bậc, nộp hồ sơ xét học bổng chế độ chính sách xã hội, thắc mắc về học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng, kỷ luật, đăng ký học thi bằng lái xe, mượn áo cử nhân chụp ảnh.

2. Phòng Đào tạo Đại học: Sinh viên cần đăng ký và hủy học phần, cần in bảng điểm, làm giấy hoãn thi, làm giấy vào thi do hoãn thi, làm đơn chuyển đổi mã học phần, nhận bằng tốt nghiệp, đăng ký mua hồ sơ học Văn bằng 2, học liên thông lên đại học hệ chính quy. Các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Đóng học phí, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, lĩnh tiền học bổng

4. Phòng Khoa học công nghệ: Sinh viên muốn tham gia nghiên cứu khoa học

5. Phòng Hợp tác quốc tế: Sinh viên muốn tìm thông tin du học, tham gia trao đổi sinh viên quốc tế

6. Phòng Công nghệ Thông tin: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản, thư điện thử của sinh viên

7. Trung tâm Thí nghiệm thực hành: Triển khai thí nghiệm, thực hành trong Trường.

8. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh: Đăng ký hay hủy học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh

9. Trung tâm Giới thiệu việc làm và Khởi nghiệp: Sinh viên muốn học các lớp kỹ năng mềm, cần việc làm ngắn hạn, cần thông tin việc làm, thông tin tuyển dụng

10. Khoa - Viện: Sinh viên cần làm đơn phúc khảo bài thi: nộp đơn tại Khoa/Viện quản lý ngành học. Xin cấp giấy chứng nhận là sinh viên đang học tại trường, liên hệ thư ký văn phòng khoa/viện quản lý ngành học. Danh sách Khoa/Viện