Search

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Cải tiến ngư cụ để nâng cao hiệu quả đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi;
 • An toàn hàng hải cho người và tàu cá;
 • Dự án tàu cá và cơ cấu ngư cụ;
 • Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác và quản lý đánh bắt, như GIS và RS;
 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản.
In nội dung

 • Nghiên cứu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm;
 • Chẩn đoán bệnh lý trong nuôi trồng thủy sản;
 • Giám sát, tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý môi trường
 • Nghiên cứu môi trường và đánh giá tác động;
 • Bảo tồn nguồn gen thủy sản.
In nội dung

 • Thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin trong kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán chi phí.
 • Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ và nghiên cứu các chủ đề khác trong kiểm toán.
 • Nghiên cứu và thiết kế các mô hình quản lý tài chính.
 • Nghiên cứu thiết kế các mô hình quản trị ngân hàng.

 

In nội dung

 • Lĩnh vực rộng lớn nghiên cứu sự phát triển bền vững của nghề cá;
 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển;
 • Hiệu quả của tàu cá, các vấn đề liên quan đến quản lý doanh nghiệp thủy sản;
 • Các yếu tố đẩy nhanh hiệu suất xuất khẩu;
 • Các hành vi tiêu dùng hải sản.
In nội dung

 • Tối ưu hóa cấu trúc;
 • Công nghệ xây dựng và quản lý dự án xây dựng;
 • Thiết kế tự động;
 • Công nghệ hàn ma sát;
 • Vật liệu bê tông composite;
 • Phụ gia trộn vật liệu đất sét.
In nội dung

 • Năng lượng sạch;
 • Tiết kiệm năng lượng;
 • Máy tự động;
 • Thiết bị điện, điện tử trên tàu cá
In nội dung

 • Thiết kế và phát triển sản phẩm;
 • CAD / CAM / CIM;
 • Tự động hóa và cơ điện tử;
 • Thiết bị nuôi trồng thủy, hải sản;
 • Năng lượng tái tạo.
In nội dung

 • Tự động hóa trong thiết kế và đóng tàu;
 • Thiết kế và đóng các loại tàu chuyên dụng như tàu ngầm, tàu đệm khí, tàu cánh ngầm;
 • Sử dụng vật liệu mới và nhiên liệu mới trong kỹ thuật giao thông vận tải, v.v.;
 • Sử dụng nhiên liệu mới.
In nội dung

 • Phát triển các sản phẩm từ phế thải thủy sản: chitin, chitosan, chất tạo màu, tạo vị, keo cá, dầu cá;
 • Sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng từ thủy sản: surimi, thực phẩm tương tự, thực phẩm chức năng ...;
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, mô hình thử nghiệm, giám sát và cảnh báo rủi ro trong nuôi trồng và chế biến thực phẩm;
 • Phát triển các sản phẩm xuất khẩu từ cà phê, chè.
In nội dung

Các ưu tiên trong nghiên cứu dựa trên các ngành như sau:

 • Sinh sản nhân tạo và sinh sản giống các loài nuôi kinh tế.
 • Sản xuất thức ăn viên cho nuôi trồng thủy sản.
 • Các biện pháp quản lý môi trường và bệnh lý thủy sản.
In nội dung

Nghiên cứu khoa học

Dự án Khoa học Công nghệ

Nhân lực Khoa học Công nghệ

Nhân lực Khoa học Công nghệ

Nhân lực Khoa học Công nghệ của trường Đại học Nha Trang, Danh sách các cán bộ trình độ Tiến sĩ trở lên của Trường Đại học Nha Trang
Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm thực hành phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nha Trang