Thông điệp của Hiệu trưởng

Thầy Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

Chào mừng quý vị đến với website Trường Đại học Nha Trang!

Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản, thành lập năm 1959 tại Học viện Nông Lâm. Trải qua hơn 62 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực quy mô lớn; là cơ sở nghiên cứu chủ đạo, triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và trong cả nước.

Trường Đại học Nha Trang là một trong 20 trường đầu tiên được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia chứng nhận là trường chuẩn chất lượng.

Hiện nay Trường Đại học Nha Trang đào tạo 11 chuyên ngành tiến sĩ, 17 chuyên ngành thạc sĩ, 36 ngành với 52 chuyên ngành đại học. Nhà trường hiện có hơn 700 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu với hơn 100 tiến sĩ và 300 thạc sĩ, trong đó có trên 40% được đào tạo ở các nước phát triển. Nhà trường không ngừng mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao cơ sở vật chất, đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học để từng bước trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực, hướng đến đại học định hướng nghiên cứu.

Với bề dày truyền thống, Trường Đại học Nha Trang luôn mong muốn mở rộng hợp tác với các trường, viện trong nước và trên thế giới, các tổ chức quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tưng bước hòa nhập với nền giáo dục tiên tiến của thế giới, đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PGS.TS. Trang Sĩ Trung