Search
Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Thu Thúy
Tầng 7, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: PGS.TS. Mai Thị Tuyết Nga
Tầng 9, Tòa nhà Đa Năng
Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Hữu Nghĩa
Tầng 1 - Giảng đường G1
Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Chí Công
Tầng 6 - Tòa nhà Đa năng, 02 Tôn Thất Tùng
Trưởng Khoa: TS. Bùi Thúc Minh
Tầng 1 - Giảng đường G1
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thành Cường
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: PGS.TS. Hồ Huy Tựu
Tầng 6, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: TS. Huỳnh Văn Vũ
Tòa Nhà B1
Trưởng khoa: TS. Trần Trọng Đạo
Tầng 7, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
Tầng 4, Nhà Đa Năng
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thắng Xiêm
Tầng 8, Nhà Đa Năng
Giám đốc: GS.TS Trang Sĩ Trung
Nhà thi đấu Đa Năng
Viện trưởng: TS. Ngô Thị Hoài Dương
Tầng 2, Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu
Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Trọng Lương
Tầng 2 Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu
Viện trưởng: PGS.TS Lê Minh Hoàng
Tầng 2 Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu