Search

Khối nghiên cứu

Giám đốc: Phạm Văn Đạt
Thôn Đại Cát 1, Xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa
Giám đốc: Đặng Văn Thư
9A Nguyễn Đình Chiểu
Giám đốc: Đinh Đức Tiến
44 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa
Giám đốc: PGS.TS Phạm Quốc Hùng
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang