Search

Khối phòng ban

Chánh Văn phòng: Ths. Phạm Ngọc Bích
Tầng 2, Khu nhà Hiệu bộ
Trưởng Phòng: TS. Lê Việt Phương
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Vĩnh Trung
Tầng 2, Khu nhà Hiệu bộ
Trưởng phòng: ThS. Đỗ Quốc Việt
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: TS. Đinh Đồng Lưỡng
Tầng 3, Nhà Đa Năng
Trưởng phòng: PGS.TS. Tô Văn Phương
Tầng 1, Nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: PGS.TS. Đặng Xuân Phương
Tầng 3, Nhà Đa Năng
Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Thế Hân
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: TS Phạm Hồng Mạnh
Tòa nhà A8
Trưởng phòng: TS. Vũ Kế Nghiệp
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Phó Hiệu Trưởng, phụ trách Phòng: TS. Trần Doãn Hùng
Phòng 508-509 Tầng 5, Nhà Đa Năng
Giám đốc: Nguyễn Quý Hoàn
02 Nguyễn Đình Chiểu, ĐH Nha Trang
Giám đốc: ThS. Bùi Quang Thỉnh
Tầng 3 - Nhà Đa năng, 02 Tôn Thất Tùng
Giám đốc: TS. Trần Thị Minh Khánh
P308 - Tầng 3, Nhà Đa Năng, 02 Tôn Thất Tùng
Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa
Tầng 1, Tòa nhà B3