Search

1. Danh hiệu Anh hùng Lao động

Danh Hiệu Anh Hùng Lao Động

Tiền thân là Khoa Thủy sản thuộc Học viện Nông lâm Hà Nội được thành lập năm 1959, trong những năm gần đây trường Đại học Thủy sản là một trung tâm đào tạo lớn của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngày 25/7/2006, Chính phủ đã quyết định đổi tên trường ĐH Thủy sản thành trường ĐH Nha Trang. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ĐH Nha Trang và PGS.TS - Nhà giáo ưu tú Trần Thị Luyến, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và quyết định đổi tên đã được trường ĐH Nha Trang tổ chức trọng thể sáng 2/10.  

Trường ĐH Nha Trang đang đào tạo 4 cấp học (trung cấp, CĐ, ĐH, sau ĐH) với 25 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực thủy sản, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và xã hội nhân văn, có hơn 15.000 sinh viên, trên 400 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Từ nay đến năm 2020, trường sẽ hoàn chỉnh hệ thống chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 40 - 45 mã ngành đào tạo, tăng quy mô tuyển sinh hàng năm lên 9.000 sinh viên.

 

2. Đạt Chứng nhận Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học

Mới đây, Trường Đại học Nha Trang lần thứ 3 được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học do Trung tâm Kiểm định chất lượng của ĐHQG HCM cấp. Đây là thành tựu của tập thể cán bộ, người học Trường Đại học Nha Trang nhiều thế hệ. Trong các tiêu chí đạt chuẩn kiểm định chất lượng có Thư viện - nơi được coi là trái tim của Nhà trường, là trung tâm thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chia sẻ tri thức với cộng đồng.
 

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Trong những năm gần đây Trường Đại học Nha Trang đang tiến hành chương trình đổi mới giáo dục từ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp nghiên cứu khoa học đến phương tiện giảng dạy….Trong chương trình đổi mới ấy, việc hoàn thiện hệ thống thông tin thư viện nhằm phục vụ hiệu quả mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, góp phần đổi mới phương pháp dạy học được đặc biệt chú trọng. Thư viện nắm giữ và cung cấp nguồn tài nguyên thông tin khoa học mới mẻ, phong phú: giáo trình, tài liệu nghiên cứu, tạp chí khoa học phục vụ tất cả các ngành đào tạo của Trường, đặc biệt là những công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên trong Trường.