Search

Phòng Đào tạo Sau đại học

CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, gọi tắt là đào tạo sau đại học.
 

1. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo sau đại học.

2. Phát triển các chương trình sau đại học.

3. Tổ chức xúc tiến và tuyển sinh nghiên cứu sinh.

4. Tổ chức đào tạo sau đại học.

5. Tổ chức liên kết đào tạo và hợp tác đào tạo sau đại học.

6. Quản lý hồ sơ của nghiên cứu sinh

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Ông Đặng Xuân Phương, TS.
ĐT: + 84.258.2220767
Email: phuongdx@ntu.edu.vn
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Sinh viên

Các đơn vị hỗ trợ

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Trường Đại học Nha Trang coi Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Lãnh đạo Trường rất quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, NCKH, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luyện tập TDTT, VH-VN và các hoạt động xã hội.
Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp trường Đại học Nha Trang được thành lập theo quyết định số 1126/ QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở nâng cấp Tổ Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên thuộc Phòng Công tác Sinh viên. Ngày 07/02/2018 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên theo Quyết định số 104 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
Học tập và việc làm

Học tập và việc làm

Phần mềm hỗ trợ sinh viên học tập của trường Đại học Nha Trang gồm Elearning, Phần mềm quản lý đào tạo
Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning trường Đại học Nha Trang

Phòng - Đơn vị đào tạo