Search

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng

CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Tổ chức, quản lý và thực hiện việc đào tạo bán thời gian tại Trường Đại học Nha Trang và các cơ sở đào tạo liên kết.
 • Xây dựng mục tiêu chương trình, kế hoạch chiến lược để phát triển đào tạo bán thời gian.
 • Thực hiện công tác tuyển sinh và tốt nghiệp hệ đào tạo bán thời gian.
 • Quản lý việc thực hiện chương trình hàng năm và kế hoạch đào tạo của các lớp bán thời gian.
 • Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho đào tạo bán thời gian
 • Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng quản lý chất lượng đào tạo và nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên.
 • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên quản lý hồ sơ sinh viên, quá trình rèn luyện của sinh viên.
 • Phối hợp với Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên

LÃNH ĐẠO

 • Giám đốc: Ông Bùi Quang Thỉnh
 • ĐT: 0258.3832066
 • Email: thinhbq@ntu.edu.vn
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Sinh viên

Các đơn vị hỗ trợ

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Trường Đại học Nha Trang coi Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Lãnh đạo Trường rất quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, NCKH, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luyện tập TDTT, VH-VN và các hoạt động xã hội.
Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp trường Đại học Nha Trang được thành lập theo quyết định số 1126/ QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở nâng cấp Tổ Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên thuộc Phòng Công tác Sinh viên. Ngày 07/02/2018 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên theo Quyết định số 104 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
Học tập và việc làm

Học tập và việc làm

Phần mềm hỗ trợ sinh viên học tập của trường Đại học Nha Trang gồm Elearning, Phần mềm quản lý đào tạo
Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning trường Đại học Nha Trang

Phòng - Đơn vị đào tạo