Search

Danh sách ứng viên đăng ký xét đề nghị  công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Cơ quan công tác

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành đăng ký xét

Chi tiết

1

Trang Sĩ Trung

1971

Trường ĐH Nha Trang

GS

- Ngành: CN Thực phẩm
- Chuyên Ngành: CN Chế biến Thủy sản

Chi tiết

2

Dương Đình Hảo

1986

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Cơ khí động lực
- Chuyên Ngành: Cơ khí Thủy sản

Chi tiết

3

Phạm Đức Hùng

1979

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản
- Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản

Chi tiết

4

Trần Quang Huy

1982

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Giao thông vận tải
- Chuyên ngành: Xây dựng cầu 

Chi tiết

5

Nguyễn Trọng Lương

1980

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác Thủy sản

Chi tiết

6

Nguyễn Văn Thuần

1980

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Giao thông vận tải
- Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện vận tải ô tô

Chi tiết

7

Huỳnh Văn Vũ

1975

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Cơ khí - Động lực
- Chuyên ngành: Cơ khí giao thông

Chi tiết

8

Tô Văn Phương

1985

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản

- Chuyên ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản

Chi tiết

  • Chia sẻ