Giải pháp loại nhiễm vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng và nitrat tối ưu trên rau ăn sống

  • 14-05-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 453
  • Khoa học Công nghệ
Ngày 12-5, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa nghiệm thu Đề tài “Đánh giá nguy cơ đối với mối nguy vi sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng, nitrat trên rau ăn sống tại Khánh Hòa và đề xuất giải pháp quản lý nguy cơ”. Đề tài do PGS. TS Nguyễn Thuần Anh - Trường Đại học Nha Trang và các cộng sự thực hiện từ tháng 9- 2017 đến tháng 1- 2020.
Giải pháp loại nhiễm vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng và nitrat tối ưu trên rau ăn sống

Đề tài đã đánh giá được nguy cơ đối với mối nguy vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng (giun tròn, sán lá, sán giây, đơn bào), nitrat trên rau ăn sống tại Khánh Hòa theo chuỗi cung ứng như: Lượng tiêu thụ rau sống trung bình; hàm lượng nitrat trung bình trong rau sống; mức độ phơi nhiễm nitrat do ăn rau sống của người dân… Đồng thời, phân tích được nguyên nhân gây, lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng và nitrat trên rau ăn sống trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đề tài đã đưa ra được các giải pháp loại nhiễm vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng và nitrat tối ưu trên rau ăn sống (cụ thể, rửa 3 lần nước sạch, sau đó ngâm KmnO4 (thuốc tím) khoảng 10 phút và rửa lại dưới vòi nước chảy); giải pháp nguy cơ và truyền thông nguy cơ đối với các mối nguy vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng, nitrat do ăn rau sống…


Kết quả của đề tài là căn cứ để cơ quan quản lý quyết định ban hành các quy định áp dụng. Theo đó, việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm cũng được thiết lập theo chuỗi từ công đoạn sản xuất đến tiêu thụ trên thị trường để xác định các điểm kiểm soát phù hợp; đồng thời có biện pháp ngăn chặn sản phẩm không đảm bảo yêu cầu lưu thông trên thị trường…

Theo Báo Khánh Hòa

Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung

Bài viết trước

Tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khi thực hiện đào tạo tập trung
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tin tiếp theo

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài viết liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
31/01/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
19/01/2023

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết
17/01/2023

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
17/01/2023

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa