Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin

Trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Gặp mặt nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí Nhà trường trước Tết Nguyên đán 2023

Gặp mặt nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí Nhà trường trước Tết Nguyên đán 2023

Tự hào Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Tự hào Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Gặp mặt sinh viên quốc tế và người nước ngoài đang học tập, làm việc tại trường nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

Gặp mặt sinh viên quốc tế và người nước ngoài đang học tập, làm việc tại trường nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

Công bố các quyết định nhân sự và khen thưởng các cấp

Công bố các quyết định nhân sự và khen thưởng các cấp

Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ấp Bắc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ấp Bắc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhiều dấu ấn từ Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Nhiều dấu ấn từ Hội thảo khu vực Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2022

Hội thảo hướng nghiệp gắn với Chương trình giáo dục phổ thông mới

Hội thảo hướng nghiệp gắn với Chương trình giáo dục phổ thông mới