Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”

Hội nghị viên chức, người lao động Trường ĐH Nha Trang năm học 2022-2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường ĐH Nha Trang năm học 2022-2023

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ

Công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN NGÂN - NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN NGÂN - NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trường ĐH Nha Trang làm việc với đoàn công tác Học viện Ngoại giao

Trường ĐH Nha Trang làm việc với đoàn công tác Học viện Ngoại giao

Hơn 200 sinh viên tham dự hội thảo “Tu nghiệp hưởng lương tại Mỹ”

Hơn 200 sinh viên tham dự hội thảo “Tu nghiệp hưởng lương tại Mỹ”

Bệnh Đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống

Bệnh Đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống

Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023

Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023