Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao nghe chia sẻ về thành công trong kinh doanh từ Giáo sư Ari Kokko

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao nghe chia sẻ về thành công trong kinh doanh từ Giáo sư Ari Kokko

Đồng chí Võ Văn Kiệt Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

Đồng chí Võ Văn Kiệt Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

Truyền thống tôn sư trọng đạo – một nét đẹp của văn hóa Việt Nam

Truyền thống tôn sư trọng đạo – một nét đẹp của văn hóa Việt Nam

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lao động ngành Công nghiệp Chế biến thực phẩm tại Việt Nam

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lao động ngành Công nghiệp Chế biến thực phẩm tại Việt Nam

Gần 250 sinh viên tham gia Tọa đàm về chủ đề “Vũ trụ ảo”

Gần 250 sinh viên tham gia Tọa đàm về chủ đề “Vũ trụ ảo”

Trường Đại học Nha Trang phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lao động ngành công nghiệp điện tử Việt Nam”

Trường Đại học Nha Trang phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lao động ngành công nghiệp điện tử Việt Nam”

Mãi khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đối với Nhà giáo

Mãi khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đối với Nhà giáo

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Gần 1000 sinh viên tham dự Hội thảo “Tình nguyện viên và thành công của dự án Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh”

Gần 1000 sinh viên tham dự Hội thảo “Tình nguyện viên và thành công của dự án Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh”

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang