Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  • 12-05-2021
  • /
  • Quản trị website
  • 887
  • Tin tức chung

Ngày 06/05/2021, Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TS. Khổng Trung Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị gồm BCH Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ, Trưởng các đơn vị, Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên), chủ tịch công đoàn bộ phận.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường về Chỉ thị 05, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quan tâm và triển khai có hiệu quả; đảng viên, viên chức, người lao động và người học Nhà trường có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, chủ động, tích cực, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 như vài chi ủy vẫn còn lúng túng; tính chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác ở một vài chi bộ còn hạn chế; một vài đảng viên, viên chức, người lao động và người học chưa thực sự nêu gương: việc thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm và hiệu quả chưa cao. Trên cơ sở đó, vạch ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đại diện một số đơn vị đã trình bày các tham luận về tình hình thực tế của việc thực hiện Chỉ thị 05, chia sẻ những phương pháp triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị. Nhân dịp này, Nhà trường cũng đã khen thưởng cho 02 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Một số hình ảnh:
Tập huấn xây dựng và triển khai sử dụng thư viện số cho cán bộ giáo dục tỉnh Ninh Thuận

Bài viết trước

Tập huấn xây dựng và triển khai sử dụng thư viện số cho cán bộ giáo dục tỉnh Ninh Thuận
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tin tiếp theo

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài viết liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
31/01/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
19/01/2023

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết
17/01/2023

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
17/01/2023

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa