Phiên họp thứ nhất Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Nha Trang

  • 15-07-2022
  • /
  • Văn Phòng Trường ĐHNT
  • 449
  • Tin tức chung

Ngày 14/7/2022, Phiên họp thứ nhất Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Nha Trang đã được tổ chức với sự tham dự của các thành viên hội đồng, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách. TS. Quách Hoài Nam – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch HĐ Tự đánh giá chủ trì phiên họp.

 

Phiên họp thứ nhất Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Nha Trang

     Tại phiên họp, các thành viên đã nghe công bố quyết định số 707/QĐ-ĐHNT ngày 23/06/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Nha Trang. Hội đồng có 23 thành viên; TS. Trang Sĩ Trung – Hiệu trưởng Nhà trường là Chủ tịch Hội đồng. Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký và các nhóm chuyên trách. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Cục Quản lý chất lượng.

     Các thành viên cũng đã nghe giới thiệu tóm tắt Bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp trường 25 Tiêu chuẩn, 111 tiêu chí; báo cáo kết quả cải tiến theo kế hoạch 66/KH-ĐHNT ngày 25/1/2021 của Nhà trường. Cùng với đó, các thành viên đã cùng thảo luận về kế hoạch thực hiện tự đánh giá cấp trường; phân công triển khai nhiệm vụ thu thập minh chứng.

 

Tọa đàm “Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo”

Bài viết trước

Tọa đàm “Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo”
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tin tiếp theo

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài viết liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
31/01/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
19/01/2023

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết
17/01/2023

“Chuyến xe 0 đồng” đưa gần 180 sinh viên về quê ăn Tết

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
17/01/2023

Tặng quà Tết cho đồng bào tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa