Lễ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2022

  • 24/04/2022

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên, cán bộ và giảng viên Trường Đại học Nha Trang đường dẫn xem truyền trực tiếp buổi Lễ tốt nghiệp Đại học K59, Cao đẳng K60 như sau:

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2022 - Trường Đại học Nha Trang - 07g30 ngày 24/4/2022: https://youtu.be/NtsEqdHBTu8

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2022 - Trường Đại học Nha Trang - 13g30 ngày 24/4/2022: https://youtu.be/pkZ2iWz9Xjg